Policies and Guidelines

Mwongozo Wa Uratibu Wa Mashirika Yasiyo Ya Kiserikali Tanzania Bara

Sera ya Taifa ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali ya mwaka (2001) inaweka msingi wa uratibu wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali nchini na kuweka mazingira wezeshi ya utendaji kazi wa Mashirika hayo kwa kutoa maana…

Read More

NGO Constitution Draft

NGO Constitution Draft and Muundo wa Katiba ya Kuunda NGO

Read More