Trending New

Recent News

Mwongozo Wa Uratibu Wa Mashirika Yasiyo Ya Kiserikali Tanzania Bara

Sera ya Taifa ya Mashirika Yasiyo ya Kiserikali ya mwaka (2001) inaweka msingi wa uratibu wa Mashirika Yasiyo ya Kiserikali nchini na kuweka mazingira wezeshi ya utendaji kazi wa… Read More

Maombi ya Uhakiki wa Shirika Lisilo la Kiserikali

Maombi ya Uhakiki wa Shirika Lisilo la Kiserikali Read More

The Non-Governmental Organizations Ammendments Regulations Act of 2019

The Non-Governmental Organizations Amendments Regulations Act of 2019 Read More